thumb

Мій Raspberry Pi підключений до локальної мережі по WiFi за допомогою USB WiFi адаптера «ASUS USB-N10» і при збоях в мережі (наприклад коли рутер зависає або перезавантажується) Raspberry Pi не підключається до WiFi мережі. Щоб виправити цю ситуацію Я написав маленький сценарій на «Shell» перевіряючий доступність мережі пінгуя рутер і запускає интерфейс wlan0. Після запису в cron сценарій буде перевіряти мережу кожну хвилину.

 • Name: ifdown_net.sh
 • Description: Ping host and restart interface if host is down
 • Language: Shell
#!/bin/sh
#=============================================================#
# Name:     If Down Net                  #
# Description: Checking the net by ping and restart     #
#        interface if is need             #
# Version:   ver 1.0                    #
# Data:     10.7.2014                   #
# Author:    Arthur Gareginyan               #
# Author URI:  https://www.arthurgareginyan.com       #
# License:   GNU General Public License, version 3 (GPLv3) #
# License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html   #
#=============================================================#

#            USAGE:
#        chmod +x ifdown_net.sh
#   Add folowing line to the end of the /etc/crontab :
#   */1 *  * * *  root  /home/user/ifdown_net.sh

# The host to test by ping. You can use IP or domain name.
HOST="192.168.1.1"

# The device wich need to reload
DEVICE='wlan0'

########################## BEGIN ##############################
# Check the availability of a host
ping -c 3 $HOST >/dev/null 2>&1

# Restart interface if host is down
if [ $? -ne 0 ] ; then
    ifup $DEVICE ;
fi

exit 0

У коді потрібно виправити змінні HOST і DEVICE на необхідні.

Дамо права на виконання:

chmod +x ifdown_net.sh

І зробимо запис в cron для автоматичного запуску скрипта кожну хвилину:

sudo nano /etc/crontab
# Test interface and reload if need
*/1 *  * * *  root  /home/user/ifdown_net.sh

Якщо хочеться запускати не кожну хвилину, а наприклад кожні 5 хвилин, тоді потрібно виправити 1 на5.

Fork on Github